Pregled skenerskopskim aparatom

Pregled skenerskopskim aparatom

Najkraći put do uspešne terapije je nepogrešiva dijagnostika pa je zato pre bilo koje terapijske procedure neophodno uraditi temeljni anamnestičko - dijagnostički pregled uz pomoć skenerskopa. Ovaj aparat ima mogućnost priključivanja na ekran tako da posmatrane zone mogu videti i sami klijenti tj. pacijenti i na taj način se uveriti u verodostojnost nalaza, koji se mogu snimiti bilo putem video zapisa, bilo u softverskom programu i poslužiti za komparaciju stanja pre i posle tretmana tj. terapije.

Skenerskop je kombinacija video - mikroskopa tj. kamere koje omogućava posmatranje promena na površini kože sa različitim uvećanjima i jakog svetlosnog fluxa koji čini kožu transparentnom, što omogućava direktno posmatranje sadržaja kože na različitim nivoima odnosno skeniranje kože, pa se zato i zove skenerskop. Aparat se sastoji od kućišta u kome su instalirani programi za skeniranje i skopiranje u zavisnosti od sočiva koje se koristi. Sočiva uvećavaju od 50-650x, pri čemu se pregleda kože glave kao i odnos dlake i folikula. Sočivo koje uveličava 200x je za kapilitologiju najznačajnije jer zahvaljujući uvećanju od 200x i jakom svetlosnom flux-u koji čini kožu transparentnom i do 7mm, omogućava skenerskopsko posmatranje ne samo površine kože tj. epiderma, ostium folikuli tj. otvora kroz koje izlazi dlaka napolje, već i struktura u samoj koži tj. kanala dlake, i ono što je najvažnije folikula tj. korena dlake, lojne žlezde, kao i vaskularizaciju oko folikula. Na taj način bez klasičnog trihograma imamo pravu sliku o prisustvu latentnih i aktivnih folikula kao i dlake u inicijalnoj fazi rasta tj. imamo uvid u kompletan potencijal kapilicijuma na osnovu koga možemo postaviti dijagnozu i dati realnu prognozu o daljem toku bolesti odnosno o ishodu lečenja, naročito kada je u pitanju alopecija. Uz pomoć ovog sočiva takođe se besprekorno mogu uočiti sve promene na epidermu u vidu alergije, infekcije (bilo bakterijske ili gljivične) hiperkeratoze, peruti, seboreične promene sa komedogenim strukturama i sebacealnim mufovima oko dlaka na njihovom izlasku iz kanala, kao i eventualno oštećenje same stabljike dlake. Sočivo koje uveličava 650x je namenjeno za posmatranje same strukture dlake tj. njenog omotača, korteksa i medule. Uz pomoć ovog sočiva otkrivaju se postojeće anomalije u strukturi dlake ili pak hemijsko oštećenje kao posledica nekih frizerskih procedura (farbanje, minival, feniranje). Rogljasto postavljene kutikularne ćelije spoljašnjeg omotača dlake koje su za korteks dlake vezane i poređane kao ljuspice na šišarci, ili crep na krovu, glavni su razlog zašto kosa nema željeni sjaj. Ako je pak oštećenje na nivou korteksa ili čak medule dlake onda je neophodno u terapiji uključiti jače regenerativne preparate na duži vremenski period. Ovo sočivo je nezamenljivo za određivanje adekvatne nege ili rehabilitacije devitaliziranih odnosno mrtvih struktura kapilicijuma tj.vlasi koje su upravo paradoksalno i temelj estetskih kriterijuma kada govorimo o kosi.

Nakon adekvatno uzete anamneze, pregleda i dijagnostike skeneroskopskim aparatom, postavlja se dijagnoza i ordinira terapija od strane lekara.