Laserska biostimulacija

Laserska biostimulacija

Laserska biostimulacija može se koristiti kao samostalna terapija ili u sklopu mezoterapije dovodi do:

  • Povećanja ATP-a i sinteze proteina
  • Promene permeabilnosti ćelijske membrane
  • Poboljšanja ćelijske deobe
  • Vazodilatacije

Talasna dužina:

  • 640 nm – crvena svetlost
  • 415 nm – plava svetlost

Crvena svetlost LED lampe biva absorbovana selektivno od pigmentnih struktura i krvnih sudova dovodeći do stimulacije rasta kose.

Plava svetlost inhibira upalne procese. Pod dejstvom svetlosti aktivira se porfirin koji sadrži Propinoni Bacterium Acnes i pri tom procesu hemijske deaktivacije oslobađa se velika količina reaktivnog kiseonika koji predstavlja otrovnu okolinu za Pr. acnes. Ubijajući bakterije dolazi i do umirenja upalnog procesa na koži tj. akni koje na koži glave mogu poprimiti specijalnu formu tzv. Foliculitis chinchila, koji vodi razvoju atrofične forme alopecije, jer izaziva ožiljne promene iz kojih više kosa ne raste. Dolazi do aktivnosti fibroblasta, koja se povećava 5 puta. Aktivira citohromsku c-oksidazu i povećava sintezu DNK i RNK

Za razliku od većine tretmana podmlađivanja kože koji izazivaju oštećenje vezivnog tkiva, LED tehnologija jača prirodne snage organizma, bez ikakvog štetnog uticaja na zdravlje za razliku od UVA i UVB zraka.

Pored LED lampe postoji i SOFT laser, koji predstavlja polarizovanu, monohromatsku, koherentnu svetlost talasne dužine 670 nm, terapijska doza 2-3 J/cm2. Kako deluje? Aktiviraju se procesi u ćelijama i tkivima, povećava sinteza nukleinskih kiselina i glukozamina kao i sinteza i iskorišćavanje glikogena. Određeni broj enzima takođe pokazuje povećanu enzimsku aktivnost. Za optimalne rezultate je potrebno 10-15 tretmana

Laserska biostimulacija je u potpunosti neinvazivan tretman i nema neželjenih efekata