Anageni efluvijum se manifestuje enormnim opadanjem kose. Ponekad dolazi do potpunog gubitka kose.

Normalna ljudska dlaka može da bude klasifikovana na osnovu tri faze rasta dlake: anagena, katagena i telogena. Anagene dlake su u fazi rasta, u toku koje ćelije matriksa dlake pokazuju intenzivnu mitotičku aktivnost. Od 100 000 dlaka na prosečnom kapilicijumu čak 85-90% se nalazi u fazi rasta u bilo kom momentu. Zbog toga anageni efluvijum afektuje ogroman procenat kose na kapilicijumu.

Anageni efluvijum se javlja kada neki insult na folikulu dlake poremeti njegovu mitotičku ili metaboličku aktivnost. Početak anagenog efluvijuma je mnogo brz. Kod nekih osoba celi snopovi kose opadaju još u prve dve nedelje.

Citostatici i razni toksini i otrovi inhibišu brzi rast i razmnožavanje ćelija uključujući i proliferaciju ćelija od folikula dlake. Kao posledica nastaje zastoj na produkciji dlake. Citostatici deluju toliko brzo i toliko su potentni pa folikuli dlaka nemaju vremena da uđu u telogen fazu, kao kod telogen efluvijuma, koji je uobičajen odgovor na prosečna spoljašnja negativna dejstva na ciklus dlake.

Dlake opadaju veoma brzo i imaju distrofičan izgled. Gubitak kose obično počinje 7-14 dana posle samo jedne doze hemoterapije. Opadanje kose je klinički najupečatljivije posle 1-2 meseca. Sa citostaticima, stepen gubitka kose varira od osobe do osobe. Neka lica imaju kombinaciju telogenog i anagenog efluvijuma i limitiran gubitak kose. Anageni efluvijum je ozbiljniji kod osoba koje primaju kombinaciju citostatika nego kod onih koji primaju samo jednu vrstu. Ozbiljnost opadanja zavisi i od doze.

Drugi medikamenti koji mogu da izazovu anageni efluvijum su bizmut, levodopa, ciklosporin. Izloženost hemikalijama poput talijuma, arsena, radioaktivnog joda mogu da izazovu anageni efluvijum. Inače ovo stanje se može javiti i kao posledica neke zračne terapije. U tom slučaju gubitak kose je lokalan samo na target regiji primenjenog zračenja. Dijeta i hipoproteinemija takođe mogu izazvati anageni efluvijum.
Anageni efluvijum se takođe javlja kod lica sa alopecijom areatom kao rezultat zapaljenskog napada na matriks folikula dlake.

anageni eflumijum

FaLang translation system by Faboba