Поради физиолошкиот процес на стареење ,но и честите патолошки промени поради болести, поради земање на лекови, кај постари особи доаѓа до низа промени на кожата на главата и косата кои резултираат со проредена коса.

Смалување на густината или губење на коса кај припадниците кај женската и машката популација може да доведе до естетски пореметувања и многу често до психички и здравствени проблеми .

Во текот на процесот на стареење доаѓа до смалување на фукцијата на меланоцитите и појава на бели влакна ,се зголемува бројот на тенки и среди влакна ,а се намалува бројот на дебели влакна.Доаѓа и до стареење на фоликулите во смисол на инактивација и иволуција, па не се ствараат влакна зошто поголем број се во телогена фаза. Во Dr VAIS центрите со помош на скенерскопсиот апарат ,со употреба а различни леќе може да се утврди виталниот потенцијал а каилицијумот и јасно да се дефинираат активните латентните и атрофичните фоликули .Така јасно одредување на стадиумите а проретчување како и постоење на промени на кожата а главата (масно ,воспалителни процеси ,перут) се единствена јасна смерница во одредување на индивидуални тераписки и рејувенациски методи.

Процесот на стареење не може да се стопира ,но со адекватни нутритиви и физикални третмани може да се реактивира фазата на раст на влакната и да се врати изгубениот квалитет на косата .Со употреба на СОФТ ласер како и ПДТ-ЛЕД фототерапија бита е во преведување а латентите во активни фоликули.Со иста цел рејувенација се употребува и мезотерапија на коса на кожа на глава,ПРП(терапија со крва плазма) За кај кои со постоеките методи а рејувеација не може да се постигне подобрување на состојбата на кожата ни да се врати густината на косата постојат разни протетички можности СМХ препарат и капиларни протези и системи во завидна мера може да го подобри губитокот на коса а со тоа и внатрешното задоволство кое се одразува на сите сфери на животот.

 

starenje koze glave

FaLang translation system by Faboba